Download Tag: <span>научна дейност; висше училище</span>

Download Tag: научна дейност; висше училище

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ223 DownloadsДоц.д-р по право Стоянка И. ИЛИЕВА Доц.д-р по право Стоянка И. ИЛИЕВА, Магистър по право; Магистър по Публична администрация, защитила научно – квалификационна степен Доктор по ,,Гражданско процесуално право“ през 2008 г. Завършила е в НУ-ОЮА –гр. Одеса –втора магистърска …