Download Tag: <span>мобилни гласови услуги</span>

Download Tag: мобилни гласови услуги

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ269 Downloads Проф. д-р Илин Савов Факултет „Полиция“, Академия на Министерство на вътрешните работи Резюме: В статията се разглеждат развитието на електроните съобщения и мобилните услуги, които имат все по-голямо значение както за телекомуникационния сектор така и за социално-икономическия напредък в световен мащаб. Направен е …