Download Tag: <span>Лични данни</span>

Download Tag: Лични данни

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ188 DownloadsСтарши преподавател Даниел Делчев,докторант, Академия на Министерствотона вътрешните работи Резюме: Настоящата статия разглежда различни правни аспекти от приложението на Общия регламент за защитата на личните данни (ОРЗЛД), конкретно по отношение на извършването на видеонаблюдение, в хода на което се …