Download Tag: <span>лидерство</span>

Download Tag: лидерство

СИГУРНОСТ И ИЛЮЗИЯ ЗА СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ И ИЛЮЗИЯ ЗА СИГУРНОСТ471 Downloads Стефан Иванов Мичев професор, доктор, преподавател в катедра „Национална сигурност“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии Резюме: Човекът, живеещ в съвременното общество, има всички основания да го определи като рисково и несигурно. Естествено е в него да има сривове между субективните възприятия и …