Download Tag: <span>курсанти</span>

Download Tag: курсанти

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА СИНДРОМА “ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ” (БЪРНАУТ) СРЕД КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” В НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕНЕН ЛЕКАР”

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА СИНДРОМА “ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ” (БЪРНАУТ) СРЕД КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” В НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕНЕН ЛЕКАР”795 DownloadsАнна Караденчева, гл. ас. д-р – ВВМУ,a.karadencheva@nvna.eu с-на I с-н Мартина Москова – ВВМУ, направление „Военен лекар”,mmmoskova@abv.bg с-на I с-н Йордан Колев – ВВМУ, направление „Военен лекар”,yordan.kolev@abv.bg Резюме: Настоящото изследване дава възможност да …