Download Tag: <span>корупция</span>

Download Tag: корупция

КОРУПЦИЯТА В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС – ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ И ТЕНДЕНЦИИ

КОРУПЦИЯТА В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС – ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ И ТЕНДЕНЦИИ207 DownloadsД-Р КОСТА ВЛЪЧКОВФилолог и политологk.vlachkov@abv.bg Коста ВЛЪЧКОВ е роден през 1983 г. в гр. Бургас. Магистър по „Международни отношения“ от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2009) Магистър по „Английска филология“ на ПУ „П. Хилендарски“(2011). Доктор по „Политически науки“ на …

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА379 DownloadsД-Р КОСТА ВЛЪЧКОВ Коста Влъчков е роден през 1983 г. в гр. Бургас, доктор по Политически науки от ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна с дисертационен труд на тема „Международни и национални политики за борба с корупцията“. Притежава две магистърски степени по Международни отношения от СУ „Св. …

МЕХАНИЗЪМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ (ДАНС)

МЕХАНИЗЪМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ (ДАНС)389 Downloads АКАДЕМИК ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ПРОФ. Д.Ю.Н. Академик Илия ИЛИЕВ е преподавател във факултет ,,Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия ,,Г. С. Раковски, София по юридически дисциплини. Преподавал е в редица Университети в страната и чужбина. Член на ,,Съюза на учените“ в …