Download Tag: <span>коронавирус 2019 (2019-nCoV)</span>

Download Tag: коронавирус 2019 (2019-nCoV)

ХИГИЕНА НА ДУШАТА ПРИ ПАНДЕМИЯТА COVID-19. За психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа в екстремалните ситуации

ХИГИЕНА НА ДУШАТА ПРИ ПАНДЕМИЯТА COVID-19. За психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа в екстремалните ситуации522 Downloads Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев E-mail: ippeev@abv.bg Илия ПЕЕВ – капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” …