Download Tag: <span>контролиран вот</span>

Download Tag: контролиран вот

КОРУПЦИЯТА В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС – ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ И ТЕНДЕНЦИИ

КОРУПЦИЯТА В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС – ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ И ТЕНДЕНЦИИ237 DownloadsД-Р КОСТА ВЛЪЧКОВФилолог и политологk.vlachkov@abv.bg Коста ВЛЪЧКОВ е роден през 1983 г. в гр. Бургас. Магистър по „Международни отношения“ от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2009) Магистър по „Английска филология“ на ПУ „П. Хилендарски“(2011). Доктор по „Политически науки“ на …