Download Tag: <span>конкуренция</span>

Download Tag: конкуренция

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОКОНКУРЕНТНА СРЕДА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОКОНКУРЕНТНА СРЕДА198 DownloadsНедялко Недялков Недялко НЕДЯЛКОВ, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС. Магистър по икономика от УНСС, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, завършил с отличие. Експерт в областта на сигурността. Резюме: В условията на висока конкуренция корпоративното управление е поставено пред предизвикателствата значително и бързо да …