Download Tag: <span>кибератака</span>

Download Tag: кибератака

СЪВРЕМЕННИ СПОСОБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КИБЕРАТАКИ

СЪВРЕМЕННИ СПОСОБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КИБЕРАТАКИ180 DownloadsДимитър Минчев Димитров Катедра Комуникационни и информационни системи, Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България dim.dimitrov@rndc.bg Резюме: В разработката е представен обзор на съвременните способи за осъществяване на кибератака и най-добрите практики за противодействие на кибератаки. Основно внимание се отделя на новите направления в …