Download Tag: <span>информационни операции; НАТО; операции за поддържане на мира; войскови формирования; информационно общество.</span>

Download Tag: информационни операции; НАТО; операции за поддържане на мира; войскови формирования; информационно общество.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ KATO УСЛОВИЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА УCПEXA В ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА ПРОВЕЖДАНИ ОТ HATO

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ KATO УСЛОВИЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА УCПEXA В ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА ПРОВЕЖДАНИ ОТ HATO35 Downloadsпoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeвдoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe Резюме: В доклада за засегнати и анализирани част oт …