Download Tag: <span>здравна сигурност</span>

Download Tag: здравна сигурност

НЕГЛИЖИРАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

НЕГЛИЖИРАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ20 Downloads ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м. Доцент д-р във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) – Пловдив Доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт на …

ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА

ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА19 Downloads ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м. Доцент д-р във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) – Пловдив Доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт …

ИКОНОМИКА, ФИНАНСИРАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИКОНОМИКА, ФИНАНСИРАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО75 Downloads ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м. Емилия КАСОВА, д.м. е доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София e-mail: kasova@abv.bg Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт на МВР Резюме: Здравната сигурност е свързана с …