Download Tag: <span>законодателна метрология</span>

Download Tag: законодателна метрология

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ114 DownloadsОт д-р Десислава Велинова Секция „Помощни исторически науки и информатика”, Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките НОВ ПРИНОС В ИСТОРИЧЕСКАТА МЕТРОЛОГИЯ Метрологията – позната и непозната? Отговорът се определя от факта, че научните рефлекси са в силна зависимост от професионалната компетентност. А е необходимо да се …