Download Tag: <span>доцент д-р инж. Иван Костадинов Вълков</span>

Download Tag: доцент д-р инж. Иван Костадинов Вълков

Рецензии и Ревюта

Рецензии и Ревюта194 DownloadsПолковник доц. д-р инж. Галин Иванов Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов, заместник декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, научна …