Download Tag: <span>дела от частен характер</span>

Download Tag: дела от частен характер

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В ХИПОТЕЗАТА НА чл. 287, ал. 6 НПК

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В ХИПОТЕЗАТА НА чл. 287, ал. 6 НПК67 DownloadsНадежда Димитрова Надежда Веселинова ДИМИТРОВА, докторант в задочна форма на обучение по докторска програма по Наказателно процесуално право към катедра „Наказателно правни науки“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Рецензия: В статията e разгледана процедурата по …