Download Tag: <span>въоръжени сили</span>

Download Tag: въоръжени сили

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА СИНДРОМА “ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ” (БЪРНАУТ) СРЕД КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” В НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕНЕН ЛЕКАР”

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА СИНДРОМА “ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ” (БЪРНАУТ) СРЕД КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” В НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕНЕН ЛЕКАР”789 DownloadsАнна Караденчева, гл. ас. д-р – ВВМУ,a.karadencheva@nvna.eu с-на I с-н Мартина Москова – ВВМУ, направление „Военен лекар”,mmmoskova@abv.bg с-на I с-н Йордан Колев – ВВМУ, направление „Военен лекар”,yordan.kolev@abv.bg Резюме: Настоящото изследване дава възможност да …

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ354 Downloads Борислав Гуцанов Гуцанов докторант самостоятелна подготовка към катедра „Съвместни операции и планиране“, факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. Раковски“ Резюме: Националната отбранителна стратегия (НОС), приета с Решение 283 на Министерския съвет на 18 април 2016 г. е програмен документ, в …

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС2235 Downloads Полковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ Полковник доц. д-р инж. Галин ИВАНОВ е преподавател във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и е бил хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит …