Download Tag: <span>Втората Световна война.</span>

Download Tag: Втората Световна война.

ОБЯСНЕНИЯТА НА ИВАН БАГРЯНОВ ЗА УСИЛИЯТА МУ ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ ВОЙНАТА ПРЕЗ 1944 ГОДИНА

ОБЯСНЕНИЯТА НА ИВАН БАГРЯНОВ ЗА УСИЛИЯТА МУ ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ ВОЙНАТА ПРЕЗ 1944 ГОДИНА496 Downloads професор д.и.н. Манчо Веков Проф. д.и.н. Манчо ВЕКОВ е роден на 20 февруари 1960 г. в София. Завършва Висш икономически институт, София. Научната кариера за почва в Института по история при БАН като „доктор …