Download Tag: <span>Военно-стратегическа среда</span>

Download Tag: Военно-стратегическа среда

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ306 Downloads Борислав Гуцанов Гуцанов докторант самостоятелна подготовка към катедра „Съвместни операции и планиране“, факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. Раковски“ Резюме: Националната отбранителна стратегия (НОС), приета с Решение 283 на Министерския съвет на 18 април 2016 г. е програмен документ, в …