Download Tag: <span>български фотографии</span>

Download Tag: български фотографии

ФОТОГРАФИЯТА КАТО СПЕЦИФИЧЕН ИЗВОР ЗА ИСТОРИЯТА

ФОТОГРАФИЯТА КАТО СПЕЦИФИЧЕН ИЗВОР ЗА ИСТОРИЯТА36 Downloads Десислава Костадинова, д-р по история, Институт за исторически изследвания при Българска академия на науките, Секция „Помощни исторически науки и информатика” д-р Десислава КОСТАДИНОВА е родена на 17 април 1980 г. в гр. Елин Пелин. Основно и средно образование завършва в гара Елин Пелин. …