Download Tag: <span>архитектура на система за киберзащита.</span>

Download Tag: архитектура на система за киберзащита.

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ219 Downloadsподполковник Димитър Минчев Димитров, докторант Резюме: Изследването разглежда модел на система за киберзащита при провеждане на операция. Основно се разглеждат елементите от ахитектурата на формирование, осигуряващи качества за киберзащита. Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, архитектура на система за киберзащита. CYBERDEFENCE SYSTEM ARCHITECTURE …