Download Tag: <span>арабо-израелска война</span>

Download Tag: арабо-израелска война

АНАЛИЗ НА ШЕСТДНЕВНАТА АРАБО – ИЗРАЕЛСКА ВОЙНА

АНАЛИЗ НА ШЕСТДНЕВНАТА АРАБО – ИЗРАЕЛСКА ВОЙНА796 DownloadsПолковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ Полковник доц. д-р инж. Галин ИВАНОВ е преподавател във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и е бил хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Притежава три …