Военната наука и националните интереси на Руската федерация

Военната наука и националните интереси на Руската федерация

Военната наука и националните интереси на Руската федерация
Военната наука и националните интереси на Руската федерация
799 Downloads

Подполковник доктор Живко ЖЕЛЕВ – Военна академия “Георги Раковски”, Катедра „Съвместни операции и планиране”

Резюме: В статията е представена връзката между реализирането на националните интереси и използването на военната сила като инструмент на националната мощ на Руската Федерация. Структурата на съвременната военна наука е анализирана в логическа и съдържателна последователност.
Ключови думи: национални интереси, военна наука, стратегия, оперативно изкуство