ОСОБЕНОСТИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО В ССО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ОСОБЕНОСТИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО В ССО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ОСОБЕНОСТИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО В ССО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
669 Downloads

Майор Христо Александров ГЕОРГИЕВ, докторант в катедра „Сухопътни войски”. Завършил Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“ през 2005 г. Служил като офицер както в парашутния полк в град Сливен, така и в 68-ма бригада „Специални сили“.
Резюме: В статията по-конкретно е разгледано участието на сили за специални операции в операции по разрешаването на кризи, както и някои аспекти по отношение реализиране на разузнаването и взаимодействието между различните служби и структури имащи отношение към създаването на информационна среда необходима за ефективно противодействие на възникнали заплахи за националната сигурност.
Ключови думи: сили за специални операции, разузнаване, национална сигурност, информационна среда.

FEATURES OF INTELLIGENCE CONCERNING
THE SPECIAL FORCES DURING OPERATIONS CONDUCTED OF NATIONAL SECURITY INTEREST
Major Hristo Georgiev
Abstract: The article examines in particular the involvement of Special Forces in crisis resolution operations, as well as some aspects of the implementation of intelligence and interaction between the various services and structures involved in creating the information environment needed to effectively counter emerging threats concernig national security.
Key words: Special Forces, intelligence, nacional security, information environment.