НОВ ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

НОВ ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

НОВ ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ
32 Downloads

Десислава Костадинова, д-р по история
Институт за исторически изследвания
при Българска академия на науките
Секция „Помощни исторически науки и информатика”

д-р Десислава КОСТАДИНОВА е родена на 17 април 1980 г. в гр. Елин Пелин. Основно и средно образование завършва в гара Елин Пелин. В СУ „Св. Климент Охридски“ следва история и през 2005 г. става магистър по „Архивистика и документалистика“ с дипломна работа на тема „Архивът на Кюстендилския пограничен пункт (К.п.п.) на ВМОРО (1896-1912 год.)“.
Работила е като журналист на свободна практика и държавен служител към Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и към Външно министерство.
През 2019 г. защитава докторската си степен в Института по история при БАН на тема „Развитие на помощните исторически науки в България след Втората световна война. Историографски и библиометричен анализ“.
От 2017 г. работи в архива към Институт по механика – БАН, а от 2021 г. и към Института за исторически изследвания към Българската академия на науките като историк към Секция „Помощни исторически науки и информатика“.
През лятото на 2023 г. излезе от печат първата самостоятелна карта на историка Драгомир Йорданов – „Българите през 1910 г. Историко-етническа карта”. Тя е поредното му творение в областта на историческата география, в която той работи вече много години и има редица публикации1. Тук трябва да се отбележи фактът, че Йорданов не само е съставил картата, но и я е изработил чисто картографски, благодарение на своите картографски и художествени умения.
Картата е голяма (102/107 см), цветна и към нея има приложена малка книжка от 36 стр. Нейната визия впечатлява и на читателите веднага им става ясно, че над картата е работено продължително време. Поради своите размери тя би могла да бъде използвана за учебни цели като стенна.
По-долу първо ще бъде анализирана картата, а след това и книжката.