Съвременни интерпретации на разузнаването и информационните процеси в бизнеса

Съвременни интерпретации на разузнаването и информационните процеси в бизнеса

Съвременни интерпретации на разузнаването и информационните процеси в бизнеса
Съвременни интерпретации на разузнаването и информационните процеси в бизнеса
1901 Downloads

Автор: Д-р Валентина Хорозова е преподавател в катедра „Сигурност и граничен контрол” в Академията на Министерството на вътрешните работи. Дипломира се в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като бакалавър по „Публична администрация” и магистър по „Европейска интеграция” и „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси”. В Академията на министерството на вътрешните работи завършва магистърска програма „Защита на националната сигурност”. През 2016 година защитава докторска дисертация на тема „Оптимизиране на разузнавателните процеси в бизнеса” в Академията на министерството на вътрешните работи. Хоноруван лектор е в катедра „Наказателно правни науки и сигурност” на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Хоноруван преподавател е в катедра „Международни отношения” в УНСС.

Резюме: Статията представя накратко възникването и развитието на конкурентното разузнаване като самостоятелно направление за сигурността на бизнеса. Направено е подробно проучване на литературните източници в тази област. Основните отличителни характеристики на конкурентното разузнаване са извлечени и описани подробно.

Ключови думи: конкурентно разузнаване, сигурност, разузнаване, бизнес, разузнавателни процеси.