НОВА ИНЖЕНЕРНА МАШИНА ЗА РАЗМИНИРАНЕ НА КОМПАНИЯ „АВТОКрАЗ

НОВА ИНЖЕНЕРНА МАШИНА ЗА РАЗМИНИРАНЕ НА КОМПАНИЯ „АВТОКрАЗ

НОВА ИНЖЕНЕРНА МАШИНА ЗА РАЗМИНИРАНЕ НА КОМПАНИЯ „АВТОКрАЗ
462 Downloads


 Автор: подп. доктор инженер Йордан Христов Терзиев е гл. асистент в НВУ „Васил Левски“ гр. В. Търново.
Резюме: Статията разглежда възможностите на нова машина за разминиране на компания АвтоКраз.

Abstract: The report gives an overview of the new model engineering vehicles of company „AUTOKrAZ”and their equipment. We have a summary of the main tactical and technical characteristics and their ability to perform engineering tasks.