Взаимодействие на криминална полиция с други структурни звена в МВР при разкриване на престъпления

Взаимодействие на криминална полиция с други структурни звена в МВР при разкриване на престъпления

Взаимодействие на криминална полиция с други структурни звена в МВР при разкриване на престъпления
Взаимодействие на криминална полиция с други структурни звена в МВР при разкриване на престъпления
1787 Downloads

Авторът: Д-р Андрей ДЖУНИН – факултет „Полиция“ на Академия на МВРАвторът е роден в гр. Видин, завършил е Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София. Работил е в органите на МВР, като служител от криминална полиция в 07 районно управление и Столична дирекция на вътрешните работи. Съавтор е на учебник „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност“. Автор е на студии и други публикации по въпроси, свързани с противодействието на престъпността. Участник в научни конференции и работни семинари по тематика, отнасяща се до защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.

Резюме: Ефективността на повечето дейности извън сферата на материалното производство е в пряка зависимост от взаимодействието на органите, които ги осъществяват, с други органи и организации. Една такава дейност е оперативно-издирвателната. Тя се осъществява от оперативно-издирвателните органи в структурите на Министерството на вътрешните работи. Криминална полиция е структурно звено (отдел, сектор или група) в тези структури и основната му задача е превенция и разкриване на престъпленията от състава на конвенционалната престъпност. За разкриването на тези престъпления в много от случаите се налага взаимодействие с други структурни звена на Министерството на вътрешните работи, с други държавни органи и организации.
Ключови думи: оперативно-издирвателна дейност, взаимодействие, криминална полиция, разкриване, престъпление.