Принципи на дефанзивното контраразузнаване

Принципи на дефанзивното контраразузнаване

Принципи на дефанзивното контраразузнаване
Принципи на дефанзивното контраразузнаване
1538 Downloads

Автор: доцент д-р Милен Иванов, МВР

Резюме: Статията разглежда основните принципи, на базата на които трябва да се изгражда системата на дефанзивното контраразузнаване. Изведени са основните им характеристики и е посочена връзката на тези принципи с конкретното им реализиране на практика.
Ключови думи: Контраразузнаване, разузнаване, операции, национална сигурност, саботаж, тероризъм, проникване.