Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност.

Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност.