ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ
331 Downloads

Трендафил Митев

1. Професор Митев, честит юбилеи. Традицията в такива случаи е да погледнем назад, за да видим и осмислим онова, което е останало зад нас като траен резултат, кои са неосъществените ни планове или пък да формулираме нови идеи за реализиране в бъдеще. Навлизайки в темата, най-напред интересно е да ни кажете: как стартира Вашата научна кариера и през какви етапи премина нейното развитие?

Преди всичко искам да Ви благодаря за идеята да направим този професионален разговор. Както при всеки човек, така и при мен, има един подготвителен период. Той обхваща най-общо годините, в които се учим – до завършването на гимназията и университета. В основното училище аз имах прекрасни преподаватели като Иванка и Димитър Владимирови, Димитър Велков и др. Тe запалиха у мен интереса към знанието. В Първа гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, където продължих образованието си след това, трайна следа в съзнанието ми оставиха учителите – Иванка Павлова, Мария Попова, г-н Статев, които разшириха хоризонтите на моята обща хуманитарна подготовка. Те ми дадоха и увереността в собствените сили, за да си поставям нови цели. През 1968 година бях приет за студент по история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В края на 60-те години това беше най-модерното средище на науката в България. ….