НОВ ОБРАЗЕЦ ИНЖЕНЕРНА ТЕХНИКА ЗА ФОРТИФИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

НОВ ОБРАЗЕЦ ИНЖЕНЕРНА ТЕХНИКА ЗА ФОРТИФИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

НОВ ОБРАЗЕЦ ИНЖЕНЕРНА ТЕХНИКА ЗА ФОРТИФИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
555 Downloads

Автор: подп. доктор инженер Йордан Христов Терзиев е гл. асистент в НВУ „Васил Левски“ гр. В. Търново.

Резюме: Докладът предоставя преглед на ново оборудване за инженери. Имаме обобщение на основните тактически и технически характеристики и способността му да изпълнява инженерни задачи.