Предизвикателства пред диверсификацията на енергийните ресурси на балканите и България

Предизвикателства пред диверсификацията на енергийните ресурси на балканите и България

Предизвикателства пред диверсификацията на енергийните ресурси на балканите и България
Предизвикателства пред диверсификацията на енергийните ресурси на балканите и България
787 Downloads

Автор: Доцeнт д-р Николай ЦОНКОВ, катедра „Регионално развитие“, УНСС, Директор на Център за регионални изследвания. Доц. д-р Николай ЦОНКОВ е роден в София през 1980 година. Завършва средното си образование в Габрово в Техникум по механоелектротехника. Има бакалавърска степен по политология и магистратура по стопанско управление в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е докторски степени по Народно стопанство (регионална икономика и администрация) в УНСС и по Организация и управление на дейностите извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната) във Военна академия „Г.С. Раковски“. Бил е съветник по икономическите въпроси и военноотбранителната индустрия на бившия военен министър Ангел Найденов в периода 2013-2014 г. Зам.-председател на Съвета на директорите на ТЕРЕМ ЕАД в същия период.

Николай Цонков е зам.-председател на комисията по отбрана и член на комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание. През 2017 година Николай Цонков придобива академичаната длъжност „Доцент“ по специалност „Регионално развитие (Регионална пазарни институции)“ в катедра Регионално развитие на УНСС. Директор на Център за регионални изследвания към катедра „Регионално развитие“ на УНСС. От 2007 до 2012 година води курсове във ВА „Г.С. Раковски“ в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.

Резюме: Диверсификацията на енергийните ресурси на Балканите е важна част от подобряване на регионалните икономически отношения и повишаване нивото на регионална сигурност и развитие. Тя зависи от икономическата и социална сигурност на страните и конкретно на България. Причина за това са стабилността, която е необходима, за непрекъснат процес на доставки и разбира се на каква цена се доставят ресурсите. Основна част от икономическата сигурност са социалната и енергийната. За да се анализират предизвикателствата пред диверсификацията на енергийните ресурси трябва да се имат предвид няколко фактора като: среда на сигурност; източници на енергийни ресурси; енергийна транспортна инфраструктура; производство на електроенергия; енергиен пазар; алтернативите. При определени обстоятелства българската държава би могла да играе ролята на регионален енергиен център.
Ключови думи: дивесификация, среда на сигурност, енергийни ресурси, икономическа сигурност, енергийна сигурност, социална сигурност, енергиен пазар, енергийна транспортна инфраструктура, тръбопроводи, регионален енергиен център.