ОТРАЖЕНИЕ НА КОВИД-19 ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ТЕЛЕСНИЯ СЪСТАВ И ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 7-12 ГОДИНИ

ОТРАЖЕНИЕ НА КОВИД-19 ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ТЕЛЕСНИЯ СЪСТАВ И ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 7-12 ГОДИНИ

ОТРАЖЕНИЕ НА КОВИД-19 ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ТЕЛЕСНИЯ СЪСТАВ И ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 7-12 ГОДИНИ
108 Downloads
Анна Векова

Спортът е неизменна част от живота на Анна още от ранно детство и именно любовта към него я отвежда в НСА “Васил Левски”, където следва кинезитерапия. По време на бакалавърското си обучение Анна специализира в Университета Тарту, Естония, и в Масариковия университет в Бърно, Чехия – две места, които тотално променят представата ѝ за влиянието на физическите упражнения върху човешкото здраве и тя решава да продължи развитието си в тази посока.
Интересът ѝ я отвежда в Маастрихт, Холандия, където през 2008 година завърша магистърската програма „Физическа активност и здраве.
След връщането си в България Анна работи като кинезитерапевт, а по-късно е и кондиционен треньор в уникалния интервенционен проект COMPACT – Combating the Metabolic Syndrome through Physical Activity. През 2014 и 2015 година специализира в The Restorative Exercise Institute, California, и в момента е сертифициран персонален треньор по ресторативни упражнения.
Анна вярва, че не е необходимо да прекарваш часове във фитнеса, за да си в добра форма, затова разработва Movelicious. Eдна уникална комбинация от упражнения, която използва естествените за тялото движения, за да ти помогне да си по-здрав и да се чувстваш по-добре.
Резюме: Появата на Ковид-19 се оказа сериозен проблем за здравните органи по света. Нарастващият брой на заболели доведе до налагането на редица рестриктивни мерки, целящи ограничаване на разпространението му. Като мярка, наложена сред учениците е т.нар. „дистанционна форма на обучение“, която обаче има своите негативни последици.
В следствие на невъзможността да участват в класни и извънкласни спортни занимания, се очаква сериозно увеличаване на наднорменото тегло и индекса на телесна маса (ИТМ) сред децата на възраст 7-12 години.
Ключови думи: деца, ковид-19, локдаун, физическа активност, затлъстяване

IMPACT OF COVID-19 ON BODY COMPOSITION AND BODY MASS INDEX IN CHILDREN AGED 7-12 YEARS
Anna Vekova

Abstract: The emergence of Covid-19 has proven to be a serious problem for health authorities around the world. The growing number of patients led to the imposition of a number of restrictive measures aimed at limiting its spread. As a measure imposed among the students is the so-called “distance form of learning”, which, however, has its negative consequences.
As a consequence of the inability to participate in class and extracurricular sports activities, a serious increase in overweight and body mass index (BMI) among children aged 7-12 years is expected.
Keywords: children, covid-19, lockdown, physical activity, obesity