COVID 19 – ЗАПЛАХА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ

COVID 19 – ЗАПЛАХА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ

COVID 19 – ЗАПЛАХА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ
414 Downloads
Мартин Данев Христов

Мартин ХРИСТОВ е студент във Военна Академия „Г. С. Раковски“, първи курс – „Национална Сигурност“. Понастоящем е стажант в списание „Национална сигурност“.
Резюме: Статията информира за появата и развитието на корона-вирусната инфекция и съпътстващите я проблеми, както и техните възможни и актуални решения. Преплетени през призмата на конспиративните теории, около различни гледни точки.
Ключови думи: Корона-вирусната инфекция, Конспиративни теории, Мерките против, разпространението на вируса, Ваксиниране, Кемтрейлс, Ковид 19, Астра Зенека, ваксина.

COVID 19 – THREAT AND DISSEMINATION OF CONSPIRACY THEORIES
MARTIN DANEV HRISTOV
Abstract: The article informs about the appearance and development of coronavirus infection and its accompanying problems, as well as their possible and current solutions. Intertwined through the prism of conspiracy theories, around different points of view.
Key words: Coronavirus infection, Conspiracy theories, Measures against the spread of the virus, Vaccination, Camtrails, Covid 19, Astra Zeneca, vaccine.