ОКЕАНЪТ СВЪРЗВА ХОРАТА С МИР, ТРУД И ЛЮБОВ ЧЕРНО МОРЕ: ПЪЗЕЛ ОТ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ ИЛИ МОРЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ И СИНЕРГИЯ ПРЕЗ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ? РАЗПОЗНАВАМЕ ЛИ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ПОСЛАНИЯ И ЩЕ СЕ ВСЛУШАМЕ ЛИ В ТЯХ? (Черноморска зона за сътрудничество и благоденствие).

ОКЕАНЪТ СВЪРЗВА ХОРАТА С МИР, ТРУД И ЛЮБОВ ЧЕРНО МОРЕ: ПЪЗЕЛ ОТ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ ИЛИ МОРЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ И СИНЕРГИЯ ПРЕЗ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ? РАЗПОЗНАВАМЕ ЛИ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ПОСЛАНИЯ И ЩЕ СЕ ВСЛУШАМЕ ЛИ В ТЯХ? (Черноморска зона за сътрудничество и благоденствие).

ОКЕАНЪТ СВЪРЗВА ХОРАТА С МИР, ТРУД И ЛЮБОВ ЧЕРНО МОРЕ: ПЪЗЕЛ ОТ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ ИЛИ МОРЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ И СИНЕРГИЯ ПРЕЗ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ? РАЗПОЗНАВАМЕ ЛИ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ПОСЛАНИЯ И ЩЕ СЕ ВСЛУШАМЕ ЛИ В ТЯХ? (Черноморска зона за сътрудничество и благоденствие).
257 Downloads

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

Капитан I ранг о.р., професор
д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

Илия ПЕЕВ – капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна“ за наука и висше образова

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ?
Тамо, аз щь отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей.
Иван Вазов, из стихосбирката „Пряпорец и гусла“, 1876 г.
МОРЕТО
(от мировата литература)
Няма да говоря за морето като източник на безбройни материални блага, няма да давам сравнителни статистически данни колко пъти например водният път е по-евтин от железния, няма да говоря за неговото голямо влияние върху икономическия развой на една държава, няма да говоря, как всяка нация гледа всячески да се мият нейните брегове от море, няма да говоря как всяко градче на морето, всяко островче представлява жизнен интерес за народите, какво стратегическо значение има то.
Целта ми ще бъде да пробудя тази любов и във вас, в тези, които са го видели малко и не са почувствали тъй осезателно неговата многолика красота. А в онези, които не са го видели – да събудя стремеж към него.
Исках да ви сродя с морето. Исках да го обикнете, както го обичат моряците. А тяхната обич е безгранична и силна, изразена в безброй легенди които сведочат в нея.
Никола Вапцаров, реферат (доклад), 1932 г.
Херменевтика, семиотика и синергетика на морските знаци към обществото и държавното управление – национални ориентири и европейски измерения
ЗАЩО ТЕМАТА ЗА ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА И СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРИДОБИВА ПРИОРИТЕТНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО, ГЕОПОЛИТИЧЕСКОТО И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?