Командир на Щабен елемент – полковник Светослав Халваджиев

Командир на Щабен елемент – полковник Светослав Халваджиев