Download Category: <span>Анализи</span>

Download Category: Анализи

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ398 Downloads                 Автор: полк. о. р. доц. Николай Колев Резюме: В статията са изследвани някои от съвременните възгледи за войната и политическото в нея от гледна точка на класическата теория на Клаузевиц. При анализа …

Военната наука и националните интереси на Руската федерация

Военната наука и националните интереси на Руската федерация790 DownloadsПодполковник доктор Живко ЖЕЛЕВ – Военна академия “Георги Раковски”, Катедра „Съвместни операции и планиране” Резюме: В статията е представена връзката между реализирането на националните интереси и използването на военната сила като инструмент на националната мощ на Руската Федерация. Структурата на съвременната военна …