Платени публикации

Платени публикации

Поради големия интерес и големия обем работа свързан с подготовката на статиите в печатното и онлайн списание „Национална Сигурност“ се въвежда нов регламент. Статиите ще се заплащат от авторите еднократно 84 лв. с ДДС, което е сумата и за двете публикации.

За чуждестранни студенти, докторанти и преподаватели – сумата е в ЕВРО.