Доби Прес

Доби Прес

ДОБИ ПРЕС ЕООД е сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространението на български и чуждестранни периодични печатни издания. Стремим се да предоставяме на своите клиенти на вътрешния пазар, конкурентноспособни продукти и услуги в областта на абонамента, разпространението и издателската дейност, задоволяващи очакванията на клиентите относно качеството и потребностите им.

ДОБИ ПРЕС ЕООД защитава доброто си име, придобивайки сертификат за регистрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. ДОБИ ПРЕС ЕООД е екологично ориентирана фирма, внедрила и прилагащ система за управление по околна среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015.

Доби Прес предлага абонамент и доставка за което прилагаме 3 файла – писмо, анекс и Удоставерение за абонамент, които можете да изтеглите от следния адрес: https://drive.google.com/drive/folders/1lTf0PwupZSzC9fh-fb-0SHDMUtTTg4le?usp=sharing