Списание "Национална сигурност"

Брой 13

Откриваме брой 13 на списание Национална сигурност в него може да прочетете – възможности на архитектурния подход при изграждане на система за киберзащита.